Na Univerzitetnem kmetijskem centru (UKC) delujemo od leta 1994, ko je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede prevzela v upravljanje ekonomijo Pohorskega dvora. Prvotno ustanovljen za izobraževalno, raziskovalno, razvojno in demonstracijsko dejavnost, je prerasel v veliko kmetijsko gospodarsko posestvo. Obsega poljedeljske in sadjarske površine v Pivoli, vinogradniški kompleks z okprepčevalnico na Meranovem in 250ha gozdov. Upravljamo tudi rastlinjak in hlev plemenskih prašičev. Na svojih površinah izvajamo kmetijsko pridelavo za lastno tržno dejavnost, hkrati pa omogočamo pedagoški proces za potrebe FKBV in študentov. Posestvo ima 28 redno zaposlenih, ob sezonskih viških zaposlujemo še zunanjo delovno silo. Svoje pridelke (zelenjava, sadje, grozdje, vino, sokovi, žganja, semena, olja, kis, bučnice in ostalo) prodajamo v lastnih trgovinah in veleprodaji in s tem ‘v živo’ spremljamo trenutne razmere, težave in smernice sodobnega kmetijskega sveta. Univerzitetni kmetijski center je dober način prenosa akademskega znanja v prakso in indikator trendov in razmer na kmetijskem področju v Sloveniji.

Univerzitetni kmetijski center

PODATKI in KONTAKTI

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10, 2311 Hoče
DŠ: SI71674705
Matična številka: 5089638
TRR: 01100-6000027862 (BSLJSI2X)

Predstojnik organizacijske enote

Bojan Gašparič, dr. vet. med.

Vodja komerciale

Boris Žnidarič, univ. dipl. inž. agr.

Samostojni svetovalec na Univerzi (računovodstvo)

Andreja JUS, dipl. inž. kmet.

Samostojni strokovni delavec (poljedeljstvo, administracija)

Maja KOREN, dipl. inž. kmet.

Samostojni strokovni delavec (rastlinjak, maloprodaja)

Renata Pregl

Samostojni strokovni sodelavec (sadjarstvo)

Matjaž LERŠ, univ. dipl. inž. kmet.

Samostojni strokovni sodelavec (hlev)

Jožica Jernejšek

Samostojni strokovni delavec (vinogradništvo, Okrepčevalnica Meranovo)

Peter KRAMER, dipl. inž. gozd.

Samostojni strokovni delavec (zelenjadarstvo)

Tamara STRAMŠAK, dipl. inž. kmet.